Fiscaal Actueel

Hebt U een voorlopige aanslag over 2015 ontvangen? En is deze juist? En hebt U voldoende middelen?
Dan is het voordelig om deze aanslag in een keer te betalen. U krijgt dan een betalingskorting, die hoger is dan de rente die U momenteel op een spaarrekening krijgt. Maar let op : de betaling moet wel bij de Belastingdienst binnen zijn voor het verstrijken van de eerste betalingstermijn ( in veel situaties voor 28 februari 2015).
Is de voorlopige aanslag niet juist of te hoog laat deze dan aanpassen, want U krijgt achteraf geen rente van de Belastingdienst over teveel betaalde belasting

De Var-verklaring voor ZZP'ers blijft voorlopig. De BGL (beschikking geen loonheffingen) bedoeld als vervanger voor de VAR is uitgesteld of misschien wel van de baan.
Zorg dat U een VAR verklaring heeft als er slechts sprake is van een of twee opdrachtdrachtgevers en deze als werkgever beschouwd kunnen worden. 
Weet U niet zeker of U een VAR en welke VAR u nodig heeft neem dan contact met mij op via het contactformulier! 

Binnenkort ( of U heeft deze al) krijgt U van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking van Uw woning met de peildatum 1 januari 2014, Controleer de WOZ waarde goed, want de kans is groot, dat deze te hoog is vastgesteld.
De WOZ- waarde wordt gebruikt voor bepaling van de hoogte van het eigen woningforfait (voor 2015),de waterschapsheffing en de waarde van de woning bij overlijden
Bent U van mening dat deze te hoog is vastgesteld maak dan tijdig, binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, bezwaar of laat mij voor U bezwaar maken. Er zijn geen kosten verbonden voor U aan het maken van een bezwaarschrift. Indien de gemeente aan het bezwaar tegemoet komt worden de kosten door de gemeente vergoed.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft de aangifte Inkomstenbelasting 2014 niet voor 1 april ingeleverd te zijn maar kan deze nog tot 1 mei ingezonden worden. Maar let op: als er betaald moet worden op de aangifte, dan berekend de Belastingdienst rente (4%) indien de aangifte later dan 1 april ingezonden wordt. Als U denkt dat er bijbetaald moet worden, maak dan tijdig een afspraak!